Последни Новини

Животоспасяващите Антибиотици и тяхната връзка с развитието на Рак ... и други заболявания

За тези, на които не им се чете, ето обобщението в три точки:

1. Митохондрията е сърцето на ‘клетката’ и е бактериум !!!

2. Работата на атибиотиците е борба с бактериите.

3. Резултат: повредена митохондрия.

Мъжете или техните жени да прочетат по-долу какво може да се направи при възпаление на простата, както и какви превентивни мерки могат да бъдат взети от всички мъже:

млади и не толкова млади !!!

Знаете ли че антибиотиците убиват бактериите а не вирусите?

Широкоизвестен е факта че страничен ефект от приемането на антибиотици е унищожаването на чревните бактерии, за съжаление не само тях. Митохондрията също е бактериум, а антибиотиците повтарям, убиват бактериите а не вирусите.

Знаете ли за колко вирални инфекции се назначават антибиотици? Явно на тези които ги предписват с лека ръка, не им е известно, че антибиотиците увреждат митохондрията на клетката (както и заложения в нея генетичен материал), като по този начин натискат спусъка на всевъзможни форми на рак и други състояния.

Например: класът антибиотици fluoroquinolones

(допускам че на български се наричат флуорохинолони?), причиняват най-различни необратими странични ефекти. Тези антибиотици могат да причинят необратимо увреждане на централната нервна система, а факта, че причиняват разкъсани сухожилия е добре известен.

ЗА АНТИБИОТИЦИТЕ

Факт е че антибиотиците създават повече вреда, отколкото полза !!!

Антибиотиците са предназначени за лечение на бактериални инфекции. Те са неефективни при лечение на гъбични и вирусни инфекции. Твърде често антибиотиците се предписват при инфекции, при които те нямат ефект или полза.

Антибиотиците се предписват, като се смята, че имунната система е претоварена или не е в състояние да се пребори с дадена инфекция. Функцията на белите кръвни клетки е да атакуват и унищожават опасни бактерии, като тобаче е правят разлика между приятелски и неприятелски бактерии. Антибиотиците обаче безразборно унищожават всички бактерии в организма (нека не забравяме че митохондриите на клетките са също бактериум).

БАКТЕРИЦИДНИ И БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИБИОТИЦИ

Бактерицидните антибиотици убиват бактериите. Бактериостатичните антибиотици инхибират растежа и разпространението на бактериите.

Как действат антибиотиците?

Всеки антибиотик работи против бактериума, използвайки различни механизми.

Някои антибиотици пречат на синтеза на протеини, други пречат на развитието на клетъчната стена, докато трети увреждат ДНКто. Някои антибиотици просто блокират растежа и възпроизводството на всички бактерии. Този процес се случва и когато приемаме антибиотици за вирални инфекции.

ВРЪЗКАТА БАКТЕРИЯ - МИТОХОНДРИЯ

Митохондриите в нашите клетки са по същество бактерии !!!

Нашите клетки са всъщност хибриди (клетки съдържащи се в нашите клетки). Основната функция на митохондриите е производството на енергия под формата на АТФ, които от своя страна е източник на химична енергия в клетката (този процес е заложен в основата на “Програма Нова Клетка”). Митохондриите съдържат своя собствена генетична информация !!!!

Силно сложен набор от химични реакции протича в митохондриите, което произвежда много висок добив на енергия. Единият набор от метаболитни реакции се нарича цикъла на Креб, а другият се нарича електронна транспортна верига. Тези реакции се определят и регулират от митохондриалната ДНК. Има два отделни генома, ядрен и митохондриален. Ядрената ДНК е генетичният план на клетките, а митохондриалната ДНК диктува митохондриалната функция.

Има връзка между ядрените и митохондриалните гени.

Има също и много силно сходство между бактерията и митохондриите: