Последни Новини

Вечност ....


Как “Света” и неговите обитатели живеят в една непрекъснато повтаряща се среда: обикновеното човешко същество (обученото) и тук има много малки изключения, се нуждае от stories / history / книги / movies / семeйни разкази за да направи sense / смисъл от света в който живее !!!!!

За това същество “истината” е прекалено “случайна”/ random с две думи без история, без прецедент, без разказ, което я ... отрича от правото да бъде истина !!!! Въпросното същество се влияе от околната среда като непрекъснато реагира на нея, повечето го наричат симбиоза и “осмислят" живота си в борба за постигането й, като впоследствие строят непрекъс