Последни Новини

Атомна Електроцентрала ...


Физическото тяло е изградено от клетки, които са направени от молекули, които са направени от атоми, които са направени от електрони….