Последни Новини

КОГАТО ФИЗИКАТА ПОДМИНАВА БИОЛОГИЯТА … И ОТПРАШВА НАПРЕД, ДОКАТО ДРУГИТЕ ГЛЕДАТ И ВИКАТ Ъъъъъъъ …?


'ДРУГИТЕ": от крайно нуждаещи се фолк певици, до “адвокатки”, които трябва да се върнат в училище за да си оправят граматиката и също трябва да се научат да … се къпят !!!

И отново:

Направени сте от клетки, които са направени от Молекули, които са направени от Атоми, които са направени от Електрони … по default design, сте електрическа система ... и живеете на място (Вселена), което е електрическа система ...

Този електрически заряд се носи от електроните и протоните в един атом, като електроните носят отрицателен заряд, докато протоните носят положителен заряд, Протоните и електроните се привличат един друг (архетипът на клишето "противоположностите привличат”) и обратно, два протона се отблъскват един друг, както и два електрона.

Протоните и електроните създават електрически полета, които упражняват сила, наречена кулоновска сила, която се излъчва навън във всички посоки. Електрическото поле излъчва навън от заредена частица, подобно на това как светлината излъчва навън от електрическата крушка. Точно както при яркостта на светлината, силата на електрическото поле намалява с квадрата на разстоянието от източника (1 / r2). Ако се преместите два пъти по-далеч, силата на полето намалява до една четвърт, а ако се преместите три пъти по-далече, полето намалява до една девета.

Въпросната електрическа сила е една от двете основни сили във Вселената 😉… другата е гравитацията. Електрическата сила обаче е много, много по-силна от гравитацията. ( Тези дето сте пълни тикви а такива на това място “Дал Господ”, имате по-вече гравитация, затова остарявате бързо … боледувайки).

Отблъскващата кулонова сила между два протона поради техния заряд е 4,1 × 1042 пъти по-силна от атрактивната гравитационна сила между тях поради тяхната маса. Това е вярно за всяко разстояние, тъй като разстоянието се отменя от двете страни на уравнението.

Колко голямо е това число?

Във смисъла на биологията, е валиден същия принцип !!!

Квантова Биология:

Поради метаболични процеси, имате клетки обвити от тънък мастно-протеинов слой, който носи отрицателен електрически заряд, това е същия заряд който носят и белите клетки: негативен. Отново: две еднакви полярности се отблъскват, която е и основната причина един вирус (дори Coronavirus / Covid-19, да остава добре защитен и невидим за белите кръвни телца (имунната ви система).

Електрическият заряд е запазено количество. Това означава, че не може да бъде създадено или унищожено (някои от вас знаят моето сравнение за 3D пространството и балона), а нетното количество електрически заряд в това което наричате Вселена е постоянно и непроменящо се. Положителните и отрицателните заряди могат да се неутрализират взаимно или неутралните частици могат да се разделят, за да образуват положително и отрицателно заредени двойки частици, но нетното количество на заряд винаги остава същото.

Единственото което можеш да направиш е да промениш метаболичния път на електричеството в клетката. Точно този принцип използват “нищожните капки” и всичко друго на Програма Нова Клетка !!!! Каква била тази Албина, освен измамница? Албина е тази кято ви прави това ТУК възможно ....

В заключение:

Да имаш Здраве е наука, която не отговаря на “Дано” и “Дай Боже” ….

Със Здраве,

от Албина ....