Последни Новини

КОРОНИ И ДРУГИ НЕЩА ...


Този път ви пиша от Военна Зона: Италия е на колене !!!

60 000 000 души страдат ... а в България има само една шепа хора !!!

И ХАЙДЕ ОТНОВО !!!

Всеки жив организъм е изграден от множество клетки, строго специализирани във функциите си, групирани в органи и системи, работещи в синхрон.

Независимо от голямото функционално и структурно многообразие на клетките, всяка от тях има елементи, като ядро, митохондрии, рибозоми, гранули, лизозоми, мембрана. Клетъчната мембрана обвива клетките, като отделя цитоплазмата от външната среда и има голямо значение за техните функции.

Една от основните функции на мембраната е да “разпознава” необходимите за клетката вещества – аминокиселини, захари, йони, витамини, да ги въвежда в клетката и да създава най-благоприятна за функциите й среда.

Тя осигурява придвижване навън от клетката на произведени в нея белтъци, хормони и крайни продукти от обмяната. Друга съществена функция на клетъчната мембрана е, че посредством намиращите се по нейната повърхност химични рецептори може да възприема информация за промените в заобикалящата я среда и да реагира на нея или да предава на други органи и системи.

Клетъчната мембрана представлява липидно-протеинов комплекс. Тя има един външен протеино полизахариден слой. Въпросната мембрана е доста лабилно образувание. Тя може да променя своята фина ултраструктура под влияние на различни стимули. Тези стимули са: хормони, химични вещества, вируси и др., които взаимодействат с разположени по мембраната химични “рецептори”, които в повечето случаи представляват гликопротеидни комплекси, специфични за отделната клетъчна популация.

Според на какъв вид енергия реагират, рецепторите се делят на следните основни групи : механорецептори, химиорецептори, терморецептори и осморецептори.

Клетъчната мембрана е пронизана от “каналчета” / йонофори, които са “тапицирани” с мономолекулен хидрофилен протеинов слой. Една част от каналчетата са заредени положително от страничните групи на протенините и по такъв начин улесняват преминаването на отрицателно заредените хлорни йони, които имат отрицателно зареждане и специфичен профил, които “различават” натриевите и калиевите катиони в зависимост от техния размер и конфигурация.

Механичното дразнене на мембраната води до деформация, при която се променя диаметърът на каналчетата в клетъчната мембрана и променя нейната проницаемост или пък води до промяна в разстоянието между молекулите и оттам - до промяна в метаболизма.

Моя оптимизъм идва от фактите: Имаме ядрото на клетката, в ядрото на клетката имаме ДНК. ДНК е двуверижен низ от нуклеотиди, които са кодове. Тези кодове се преписват с помощта на РНК полимераза в РНК. Тогава тази РНК излиза от ядрото, получава пет основни “капачки” и е готова рибозомите да дойдат да прочетат този код.

Този код се превежда в код на аминокиселини, които аминокиселина след аминокиселина ще се превърне в полипептид, който се превръща в протеин. А протеините са как клетката върши нещата (тези които сте били на Програма, знаете че Програма Нова Клетка манипулира протеина!!!) който комбинира кислорода с хемоглобина.

Сега нека погледнем Corona virus. Корона вирусът има свой геном. Той също е направен от РНК!!!

Така че, когато корона вируса се появи на картината, той ще бъде 'прочетен' от рибозомите, които няма да разберат разликата. Тази РНК, която излиза от вируса, ще направи нещо, наречено РНК-зависима РНК полимераза. И именно този ензим ще чете от начало до край вирусната РНК и ще я репликира.

С две думи тази РНК-зависима РНК-полимераза образува още вирусни геноми. Обаче ...... има едно нещо, което инхибира тези репликиации и това е коктейл от специфични минерали и витамини (тези които са били на Програма Нова Клетка, знаят за това), които могат да изключат РНК- зависимата РНК-полимераза, а оттам и репликирането на вируса.

Тук разбира се имаме и проблем: как “коктейла” да влече вътре в клетката? (Отново, тези които са били на Програма Нова Клетка, знаят за това, обяснявала съм го надълго и нашироко).

Проблема идва от специфична конфигурация на йони на “коктейла”, а йони не могат да проникнат през клетъчната мембрана, освен ако няма преносач, който да направи влизането възможно!!!

Въпросния “преносач” е активната съставка, която Програма Нова Клетка използва от много години насам, което е и основната причина програмата да се ползва с невероятен успех !!! Прочети още ТУК.

Основния въпрос остава: може ли Програма Нова Клетка да спре развитието на корона вируса? Не мога да се надгърбя с такова обещание, но знам със сигурност че има капацитета да предпазва, както и да лекува, което означава намаляване на процента на смъртни случаи !!!!

Коя съм аз? Никоя ... една руса жена 😀

Която е много свободна в една военна зона ...