Последни Новини

NuCell INFINITY ATP


Представям ви новaта NuCell Infinity ATP Формула:

Уникалната способност на формулата NuCell Infinity ATP да прониква в живитe тъкани, без да причинява щети, е свързана с полярната й природа, способността й да приема водородни връзки и изключително малката и компактна молекулярна структура.

Тази комбинация от свойства води до способността на Формулата да се свързва с вода, протеини, въглехидрати, нуклеинова киселина, йонни вещества и други съставки на живите системи.

ФОРМУЛАТА:
 Молекулата на разтвора е десетстранна с център. Две метилови групи, кислороден атом и несвързваща електронна двойка са разположени в точките на тетраедъра. Способността на Формула да се свързва с молекули, които имат дебел слой водородни йони и с неутрални молекули, както и йонни видове, е изключителното й свойство, което води до по-добра разтворимост на цикличните ненаситени въглеводороди в сравнение с тази на нецикличните наситени въглеводороди.

Разтворимостта на веществото се увеличава с намаляването на електроотрицателността на атомите, които съставляват веществото, с което веществото се смесва. Когато имаме налице супероксидни аниони като резултат на екологични промени, като радиационна токсичност, замърсяване на водата, химиотерапия или други стресови фактори, резултата е подпомагане на способността на организма да се детоксикира на клетъчно ниво.

Вместо това, супероксидът и супероксид дисмутазата образуват водороден пероксид. Провежда се пероксидация на липидите. Повече хидроксилни радикали се развиват и нанасят увреждане на клетките с дегенеративно заболяване. Формулата компенсира тези ефекти и връща тялото в нормално състояние.

Формулата е буквално вода с променена структура. Водната връзка на Формулата е 1,3 пъти по-силна от връзката вода-вода. Този атрибут на свързване с водата по- добре от самите молекули на водата е много важен. Сред по-важните биологични последици от този ефект на Формулата, можем да споменем промени в конформациите и асоциациите на протеини и други молекули.

По-директните биологични ефекти, причинени от Формулата, без дълбока промяна в нейната химическа идентичност, включват промени в равновесието на йонните параметри и в специфичното разтваряне на донори на водородната връзка. Основният терапевтичен принцип на формулата е, че клетъчното увреждане се променя структурално - клетката се лекува и се възстановява чрез промяна на структурата на водата вътре в самата клетка.

Пропускливостта на клетъчната мембрана (клетъчното дишане) също се променя. Като уникално хранително вещество, формулата има тенденция да натрупва бели кръвни клетки и повече имунна продукция на миграционния фактор (MIF) на макрофагите. Белите кръвни клетки заобикалят всякакви чужди частици в кръвта, като по този начин помагат на тялото да се бори с инфекциите. Макрофагите са големи бели кръвни клетки, които се движат в тялото, търсят, намират и унищожават чужди протеини, включително микроорганизми и други ‘неработещи’ клетки в кръвта и тъканите.

Позволявайки на макрофагите да се движат по-бързо през тъканите, Формулата увеличава многократно имунната система.

Активираните чрез Формулата макрофаги имат специфични свойства. Те са буквално отрова за туморните клетки, както и са естествена химиотерапия за онкологичните заболявания.

Формулата има тенденцията да усилва клетъчно-медиирания имунитет при заболявания, като :

Множествена склероза

Системен лупус

Еритематозус

Ревматоиден артрит

Саркоидоза

Лимфоиден тиреоидит

Язвен колит

Лепроматозна проказа

Рак

Вродени заболявания, свързани с дефицит или дисфункция на

Т-клетките

Автоимунни заболявания.

* Вижте по-долу за още приложения. 


Формулата замества водата в живата клетка и поради това забележително свойс